FLUTe Liners

FLUTe Liners

25,4 mm Det är diametern på den minsta NAPL FLUTe-linern som har levererats av Rosmarus Enviro.

Installation av FLUTe Cased Hole Sampler i Norrköping.

FLUT står för Flexible Liner Underground Technologies. FLUT har levererat produkter, mer kända som FLUTe Liners, för att lokalisera, identifiera och kvantifiera klorerade alifater i sprickig berggrund sedan 1995.

Rosmarus Enviro är den enda certifierade importören, distributören och installatören av FLUT Technologies produkter/FLUTe Liners i Europa.

Rosmarus ansvarar för deras europeiska installationsinstrument – The Green Machine – en oumbärlig del i en säker installation av dessa produkter samt från och med oktober 2021 även – The Profiler. Detta instrumentet används för transmissivitetsundersökningar och Reverse Head-profilering av de vattenförande sprickorna som korsar de bergborrade hålen.

FLUTe Liners är en för Sverige fortfarande relativt okänd teknik för att undersöka huruvida klorerade lösningsmedel har letat sig ned i berggrunden. De har dock använts i ett antal större saneringsprojekt för att avgränsa spridningen av perklor och trikloreten i fri fas på djupet och i sidled. Få tekniker kan ge samma säkerhet när det gäller att identifiera fri fas klorerade lösningsmedel såsom FLUTe Liners. Med FLUTe Liners så detekteras lösningsmedlet på plats i berggrunden och man riskerar inte att den sköljs bort från en diamantborrad kärna av kylvattnet eller att den hinner avdunsta när den når markytan.

Intallation av NAPL FLUTe med FACT i Vaggeryd

Tekniken går ut på att en stark, tät men flexibel vinyltub med ett utanpåliggande membran med reaktiva skikt installeras i det bergborrade hålet. Membranet reagerar på klorerade lösningsmedel i fri fas vilket resulterar i svarta eller lila plumpar där de kommit i kontakt med membranet eller som ett streck om lösningsmedlet runnit nedför ett sprickplan och runt borrhålet. Är lösningsmedlet istället löst i grundvattnet kommer det att absorberas av en filtremsa med aktivt kol som sitter insydd i membranet.

En FLUTe Liner anländer ut och in på en rulle och installeras genom att den vecklas ut efterhand som den sänks ned i borrhålet. (Tänk er hur det ser ut när en snigel vecklar ut sig eller drar sig in igen i sitt skal.) Tekniken som används medger att endast en punkt av membranet kommer i direkt kontakt med bergytan i borrhålet och därmed säkerställt det exakta djupet som en förorening identifieras på.  Linern hålls på plats genom att vatten pumpas in i tuben. En 2,5 – 3 meter hög vattenpelare inuti linern (över grundvattennivån i berget) ger ett bra hydrauliskt övertryck. Vattenpelaren trycker ut vinyltuben mot väggarna där den smiter åt och runt bergytan i hålet. Detta säkerställer att vatten och förorening inte letar sig ut genom sprickor och sprider sig vidare nedåt. Linermaterialet finns i olika utförande och kan tillverkas i extra kraftig vinyl om det finns risk för skador på grund av flisig berggrund.

Rosmarus har flerårig erfarenhet av installation och hantering av FLUTe produkter:

  • Carrier Liners (vinyltuben som utgör basen för systemet)
  • NAPL FLUTe (det reaktiva membranet)
  • FACT (filtremsan med aktivt kol)
  • CHS / Cased Hole Samplers (nivåspecific vattenprovtagning)
 

Vi genomför även transmissivitetsundersökningar och Reverse Head-profiler med hjälp av the Profiler och carrier Liners.

Vi installerar i både mindre och större diameter hål (80 – 160 mm diameter).

FLUTe liners ger en god bild av föroreningssituationen i berggrunden om undersökningen är rätt planerat och membranen korrekt installerade.

Vi hjälper er att ta välja rätt teknik, antal borrhål, och beräkna tidsåtgång och budget för den undersökning som som är bäst lämpad för området. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa er.