Vi kan miljö

Rosmarus Enviro

Rosmarus Enviro är den lilla konsultfirman med den långa erfarenheten av komplexa miljöprojekt både i Sverige och utomlands. Vi har gedigen erfarenhet av att leda miljöprojekt för utländska multinationella företag.

Rosmarus Enviro är den enda certifierade importören, distributören och installatören av FLUT Technologies produkter i norra Europa (Norden/Skandinavien, Tyskland och Benelux).

På certifiering för FLUTe i Velarde, New Mexico
På certifiering för FLUTe i Velarde, New Mexico. Läs mer -->

Aktuellt

Tiden flyger och det är återigen dags både för Bergdagarna på Cirkus i Stockholm (22 -23 mars)  och Renare marks vårmöte i Linköping (23-24 mars).

Om Bergdagarna (svbergteknik.se)

Bergdagarnas program 2023 (svbergteknik.se)

Det är dock inte lätt att vara på två olika platser samtidigt men vi gör så gott vi kan.

På Cirkus hittar ni oss mitt emot SKB.

Bergdagarna 28-29 september på Stockholmsmässan i Älvsjö

Besök oss och lär er lite mer om hur vi genomför transmissivitetsundersökningar med en för Sverige ny metod.

Vi finns på A03.04

We thank all of you who visited us in our booth at the Nordrocs 2022 Conference in Oslo, Norway earlier this month.

There is certainly an interest for these amazing FLUTe Liner products, and we also saw remedial contractors realizing the potential for direct injection of their products at predetermined depths in bedrock to directly target specific, contaminant-carrying fractures.

It is a powerful technology both during the investigation phase, but also for follow-on delineation work and remediation. The fact that it can target many other chemicals than chlorinated solvents, for which it is best known, was an eye opener for some of our visitors who have issues with free phase creosote at depth below gasworks. If you have questions whether your chemicals of concern can be detected with our range of products, do not hesitate to contact us and we will gladly advice you.

Genomtänkta och innovativa undersökningar

Robusta och kostnadseffektiva lösningar

FLUTe Liners-installationer